FANDOM


Hall of Fame - Jest to lista gildii, które wyróżniały się w przeszłości wysokimi osiągnięciami na polskiej scenie PvE, lecz z wielu powodów zakończyły działaność lub przeszły całkowicie w tryb casual. Każda z tych gildii ma na swoim koncie przynajmniej jedno  PFK - (Polish First Kill).


Lista gildii aktywnych w 2015 roku (Casual/Social):

PathFinders - Rok przejścia w tryb Casual - 2015. 

theDust - Rok przejścia w tryb Casual - 2010.

TnT - Rok przejścia w tryb Casual - 2010 oraz 2012.

Caern Morghen - Rok przejścia w tryb Casual - 2011 / zawieszenie gildii

Accidentally - Rok zawieszenia gildii - 2016 / przejście w tryb Casual 

Lunatic Asylum - Rok zawieszenia gildii -  2006 / przejście w trub Casual  - 2015


Lista nieaktywnych gildii w 2015 roku (działalność rajdowa zawieszona całkowicie):

LowKick -  Rok zawieszenia gildii -  2006.

Encore - Rok zawieszenia gildii - 2014.

Innominate - Rok zawieszenia gildii - 2012.

Malleus Maleficarum - Rok zawieszenia gildii -  2009.